RX monaco Test Menu

Home - RX series - RX monaco Test Menu

The RX monaco offers high quality routine and specialised testing through the most comprehensive dedicated test menu covering clinical, veterinary, diabetes, lipids and research assays. The low throughput of the RX monaco provides small to mid-volume laboratories with cost effective analysis and high quality testing.

Please see below for the complete RX monaco test menu.

Test Menu

 

Autoimmune
Complement Component 3 CRP High Sensitivity IgE IgM
Complement Component 4 IgA IgG Rheumatoid Factor
CRP Full Range (0.3-160mg/l)
Basic Metabolic Profile
Calcium Creatinine Enzymatic Glucose Sodium
CO2 Total Creatinine (Jaffe) Potassium Urea
Chloride
Bone Profile
Alkaline Phosphatase Calcium Phosphorus Total Protein
Cardiac
Cholesterol CRP Full Range (0.3-160mg/l) Direct LDL Cholesterol sLDL
CK-MB CRP High Sensitivity Homocysteine Triglycerides
CK-NAC Direct HDL Cholesterol Lipoprotein (a)
Comprehensive Metabolic Profile
Albumin Direct Bilirubin Creatinine Enzymatic Sodium
Alkaline Phosphatase Calcium Creatinine (Jaffe) Total Bilirubin
ALT Chloride Glucose Total Protein
AST (GOT) CO2 Total Potassium Urea
Diabetes
Cholesterol Direct HDL Cholesterol HbA1c/Hb Total Protein
Creatinine Enzymatic Direct LDL Cholesterol Microalbumin Triglycerides
Creatinine (Jaffe) Glucose
Electrolytes
Calcium CO2 Total Potassium (Non-Direct) Sodium (Non-Direct)
Chloride (Nondirect) Magnesium
Haemolytic Anaemia:
LDH
Hepatic Function
Albumin Cholinesterase IgA Iron
Alkaline Phosphatase Complement Component 3 IgE LDH
ALT Complement Component 4 IgG Total Bilirubin
AST (GOT) Direct Bilirubin IgM Total Protein
Bile Acids Gamma GT
Inflammation & Infection
Alpha-1Acid Glycoprotein ASO CRP Rheumatoid Factor
Lipids
Apolipoprotein A-1 Apolipoprotein E Direct LDL Cholesterol sLDL
Apolipoprotein AII Cholesterol Lipoprotein (a) Triglycerides
Apolipoprotein B Direct HDL Cholesterol
Neonatal Screening
CRP CRP Full Range (0.3-160mg/l) CRP High Sensitivity
Neurological Disorders (CSF)
IgA IgE IgG IgM
Nutritional Status
Albumin Iron Magnesium TIBC
Ferritin Lipase Potassium Transferrin
Pancreatic Function
Amylase Glucose LDH Lipase
Renal Function
Albumin Creatinine Enzymatic LDH Phosphorus (Inorganic)
Ammonia Creatinine (Jaffe) Magnesium Urea
Beta-2 Microglobulin Glucose Microalbumin Uric Acid
Calcium HbA1c/Hb Potassium
Chloride IgG Sodium
Veterinary
Albumin Chloride Glucose Potassium
Alkaline phosphatase Cholesterol HDL Sodium
ALT (GPT) Cholinesterase (Butyryl) Iron Total Protein
Amylase CK-NAC LDL Triglycerides
AST (GOT) CO2 Total Lipase Urea
Bilirubin Creatinine Magnesium Uric Acid
Calcium Gamma-GT Phosphorus (Inorganic)
Specific Proteins
Apolipoprotein A-1 Beta-2 Microglobulin Ferritin IgM
Apolipoprotein AII Complement Component 3 HbA1c/Hb Lipoprotein (a)
Apolipoprotein B Complement Component 4 IgA Microalbumin
Apolipoprotein E CRP Full Range (0.3-160mg/l) IgE Rheumatoid Factor
ASO CRP High Sensitivity IgG Transferrin
Antioxidants
Albumin Ferritin Transferrin Uric Acid
Bilirubin TIBC

Follow us on
Social Media

Request a meeting
×
Make an Enquiry - RX series
×
Make an Enquiry - Reagents
×
Kit Insert Request - Reagents
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Kit Insert Request - Reagents
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - Reagents
×
Make an Enquiry - Quality Control
×
Make an Enquiry - RIQAS
×
Make an Enquiry - RIQAS
×
Make an Enquiry - Quality Control
×
Make an Enquiry
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - Biochip
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×
Make an Enquiry - Molecular
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×
Make an Enquiry - Future Diagnostics
×
Make an Enquiry - RX series (Product)
×
Make an Enquiry - Quality Control
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - RIQAS
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - Reagents
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Por favor, introduzca sus datos para ver nuestro último seminario
×
Wyślij zapytanie
 • Rejestracja na naszej liście mailowej jest szybka i łatwa. Nie chcemy wysyłać e-maili zawierających spam lub wiadomości, które są automatycznie przekierowywane do kosza. W zawiązku z czym firma Randox deklaruje, że będzie wysyłac tylko informacje na temat nowych produktów,akutalizacji obecnych, trendów rynkowych, wydarzeń branżowych itp. Firma Randox Laboraotries obiecuje, że Państwa dane nie będą nigdzie przekazane, a przechowywanie owych danych będzie się odbywało z zachowaniem największego bezpieczeństwa. Prosimy o przeczytani naszje Polityki Prywatności.
×
Wyślij zapytanie
 • Rejestracja na naszej liście mailowej jest szybka i łatwa. Nie chcemy wysyłać e-maili zawierających spam lub wiadomości, które są automatycznie przekierowywane do kosza. W zawiązku z czym firma Randox deklaruje, że będzie wysyłac tylko informacje na temat nowych produktów,akutalizacji obecnych, trendów rynkowych, wydarzeń branżowych itp. Firma Randox Laboraotries obiecuje, że Państwa dane nie będą nigdzie przekazane, a przechowywanie owych danych będzie się odbywało z zachowaniem największego bezpieczeństwa. Prosimy o przeczytani naszje polityki prywatności.
×
Wyślij zapytanie
 • Rejestracja na naszej liście mailowej jest szybka i łatwa. Nie chcemy wysyłać e-maili zawierających spam lub wiadomości, które są automatycznie przekierowywane do kosza. W zawiązku z czym firma Randox deklaruje, że będzie wysyłac tylko informacje na temat nowych produktów,akutalizacji obecnych, trendów rynkowych, wydarzeń branżowych itp. Firma Randox Laboraotries obiecuje, że Państwa dane nie będą nigdzie przekazane, a przechowywanie owych danych będzie się odbywało z zachowaniem największego bezpieczeństwa. Prosimy o przeczytani naszje polityki prywatności.
×
Wyślij zapytanie
  Rejestracja na naszej liście mailowej jest szybka i łatwa. Nie chcemy wysyłać e-maili zawierających spam lub wiadomości, które są automatycznie przekierowywane do kosza. W zawiązku z czym firma Randox deklaruje, że będzie wysyłac tylko informacje na temat nowych produktów,akutalizacji obecnych, trendów rynkowych, wydarzeń branżowych itp. Firma Randox Laboraotries obiecuje, że Państwa dane nie będą nigdzie przekazane, a przechowywanie owych danych będzie się odbywało z zachowaniem największego bezpieczeństwa. Prosimy o przeczytani naszje polityki prywatności .
×
귀하의 문의 사항 제출
  Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
귀하의 문의 사항 제출
×
귀하의 문의 사항 제출
×
귀하의 문의 사항 제출
×
Downloads
×
Contact

<p>

  Randox Clinical Chemistry Products Join the Randox Laboratories Mailing List * I would like to receive emails with new product releases and updates from Randox Laboratories, market trends, and more. I do not want to receive email marketing from Randox. Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not want to send you any spam or junk emails, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promises never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
</p>

×
Enquire Now - Coronavirus Testing