Maidir Randox Teoranta

Home - General - Maidir Randox Teoranta

Randox TeorantaIs comhlacht é Randox a chuireann ar fáil réitigh dhiagnóiseacha nuálacha d’ardcháiliocht ar fud an domhain. Tá sé mar bhunchuspóir againn cúram sláinte a bhunathrú a bhuíochas do bheith ag déanamh feabhsúcháin leanúnacha ar réitigh dhiagnóíseacha. Leanann muid ar aghaidh bliain i ndiaidh bliana á dhéanamh seo de thairbhe ár dtiomantas agus athinfheistíochta i dtaighde agus i bhforbairt. Úsáidtear táirgí Randox i ngach cearn den domhan i saotharlanna ospidéil, i saotharlanna fóiréinseacha, in aonaid Timpistí & Éigeandála, in áiseanna tástála bia, i gcomhlachtaí chógaisíochta agus i gclinicí tréidliachta, agus níl ansin ach cuid acu. Léiríonn ár réimse táirgí nuálacha cé chomh díograiseach is atáimid chun a chinntiú go mbeidh fáil ag daoine ar fud an domhain ar dhiagnóis atá beacht agus tráthúil.

Soláthraíonn an sraith RX d‘anailíseoirí an comhdhlúthú saotharlainne is fearr atá ar fáil faoi choinne ceimic chliniciúil agus cuirtear ar do chumas barrfeabhais a chur ar shreabhadh oibre do shaotharlainne ar mhaithe le níos mó táirgiúlachta agus, ag an am céanna, na torthaí is airde cáilíochta a bhaint amach. Ofrálann an sraith RX torthaí fíor-ama i ndáil le diagnóis thapa don othar agus is fíorbheagán traenáil atá de dhíth de bharr go bhfuil sé chomh héasca sin le húsáid, rud a chiallaíonn fosta nach bhfuil mórán ama le fanacht ag an othar. Tá clár tástála éagsúil againn ina bhfuil corradh le 100 gnáth-thrialacha agus nuathrialacha, ina measc imoibrithe leachtacha atá réidh le húsáid agus a thugann solúbthacht agus comhdhlúthú le chéile ar aon léibheann amháin.

 • RX modena – Anailíseoir randamrochtana atá go hiomlán uathoibríoch agus atá in ann 1200 triail a dhéanamh in aghaidh na huaire, ISEanna san áireamh.
 • RX daytona+ – Anailíseoir dlúth randamrochtana barr binse atá go hiomlán uathoibríoch agus atá in ann 450 triail a dhéanamh in aghaidh na huaire, ISEanna san áireamh.
 • RX imola – Anailíseoir randamrochtana barr binse, go hiomlán uathoibríoch, atá in ann 400 triail fhótaiméadrach agus 340 triail ISE a dhéanamh in aghaidh na huaire.
 • RX misano– Anailíseoir dlúth eirgeanamaíoch, leathuathoibríoch, le clár leathan tástála, iontach oiriúnach do thástáil ísealtoirte.

Cuireann Teicneolaíocht Eagair Bhithshlise (BAT), atá forbartha ag Randox, cur chuige thar a bheith maith ar fáil i gcomhair ilphléacsú, rud a chinntíonn measúnacht iontaofa iomlán den othar. Mar gheall ar an inbhraiteacht chomhuaineach d’ilanailítí ó shampla ó othar amháin, laghdaítear na costais go mór maraon leis an mhéid ama atá i gceist le tástáil anailít amháin. Ofrálann na hEagair Bhithshlise sárfheidhmíocht le mionchruinneas, atá níos lú ná 10% mar is dual. Laghdaíonn na rialtóirí inmheánacha atá ar gach bithshlis diúltaigh bréige agus cinntíonn siad iontaofacht. Siocair go bhfuil ceithre anailíseoir bithshlise ar fáil – an sraith ar a dtugtar Evidence – táthar ag freastal ar na riachtanais atá ag gach cineál saotharlann, ó thréchur ard go dtí an pointe cúraim.

Clúdaíonn ár sraith leathan d’Eagair Bhithslise an iliomad ábhar cliniciúil agus taighde.

 • Móilíní Ghreamaithe
 • Frith-heilmintigh
 • Frithmhiocróbaigh
 • Cairdiach – Ceibreach
 • Cítíciné
 • Drugaí le haghaidh Mí-úsáide
 • ínchríneach
 • Torthúlacht
 • Spreagthóirí Fáis
 • KRAS/BRAF/PIK3CA
 • Meitibileach
 • Pataiginí Riospráide
 • STIanna
 • Stéaróidigh Sintéiseacha
 • Tíoróideach
 • Rianairí Shiada

Cinntíonn an réimse Acusera do rialú cáilíochta go mbeidh beachtas ag baint le do chuid torthaí tástála saotharlainne. Clúdaíonn an réimse Acusera do Rialú Cáilíochta agus Calabróirí níos mó ná 390 paraiméadar agus geallann sé sárfheidhmíocht. Tá siad seo a leanas i measc na bpríomhtháirgí rialúcháin: Ceimic Chliniciúil, Imdhíon-mheasúnacht, Mún, Imdhíoneolaíocht/Próitéiní, Lipidí, Cairdiach, CSF, Monatóireacht Theirpeach ar Dhrugaí, Tocsaineolaíocht, Ceimic Mhúin, Úranailís, Téachtadh, Gás Fola, Rianairí Shiada, Scagthástáil Mháthara, Frithocsaídeoirí, Diaibéiteas agus roinnt réimsí taighdebhunaithe.

Geallann Randox Acusera tástáil bheacht iontaofa

 • Na rialtóirí is beaichte atá ar fáil – Fiúntais sprice bunaithe ar thorthaí ó thar 18,000 saotharlann neamhspleách
 • An t-ábhar is comhsheasmhaí – Fíorbheagán athrúcháin i dtiús anilíte idir mhíreanna Seasmhacht gan sárú – Ní amháin go sásaíonn siad an seasmhacht atá maíte dóibh ach go minic théann siad thairis sin
 • An t-ábhar is airde cáilíochta – Níl leasaithigh/cobhsaitheoirí ar bith i gceist 100% ábhar daonna – Ní chuirfear isteach ar thrialacha bunaithe ar antashubstaint

Lena chois sin, ofrálann Randox pacáiste bogearraí tuarascála Acusera 24·7 Live Online, do phiarghrúpa idir-saotharlann, a leathnaíonn cumas na Rialaitheoirí Inmheánacha Cáilíochta, a bhuí d’uirlis a dhéanann monatóireacht agus anailís ar shonraí rialaithe laethúil agus a chuireann na torthaí i gcomparáid leo sin ó shaotharlanna eile a úsáideann an cineál céanna rialaitheoirí.

Is é RIQAS an scéim EQA idirnáisiúnta is mó sa domhan. Úsáidtear é i gcorradh le 55,000 saotharlann i 134 tír ar fud an domhain. Cinntíonn an líon mór rannpháirtithe seo go bhfuil bunachar sonraí leitheadach de thorthaí ar fáil do mhórán modhanna anailíseacha agus a mhéadaíonn bailíocht staitistiúil go díreach dá bharr.

Tá ár réimse táirgí dírithe anois fosta ar Dhiagnóisc Mhóilínech agus Cógas Leighis Pearsantaithe mar gheall ar an fhorbairt a rinneadh ar na mallaibh ar eagair bhithshlise úrnua DNA. Tá an tEagar STI ábalta 10 paitigin bhaictéarach agus víreasach a aimsiú ag an am céanna ó shampla amháin, rud a sheachnaíonn an neamhéifeachtúlacht ama agus costais atá i gceist le tástáil anailít amháin. Cuireann an tEagar Pataigine Riospráide ar fáil inbhraiteacht thapa ard-íogaireachta ar suas le 22 paitigin bhaictéarach agus víreasach ag an am céanna ó shampla amháin othair. Tá an tEagar KRAS/BRAF/PIK3CA deartha faoi choinne inbhraiteacht thapa cháilíochtúil a dhéanamh ar phointí sócháin laistigh de na géinte KRAS, BRAF agus PIK3CA,a chuidíonn le roghnú oiriúnach a dhéanamh ar othair le hailse cholaireicteach le haghaidh teiripe fhrith-EGFR.

Request a meeting
×
Make an Enquiry - RX series
×
Make an Enquiry - Reagents
×
Kit Insert Request - Reagents
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Kit Insert Request - Reagents
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - Reagents
×
Make an Enquiry - Quality Control
×
Make an Enquiry - RIQAS
×
Make an Enquiry - RIQAS
×
Make an Enquiry - Quality Control
×
Make an Enquiry
 • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - Biochip
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
×
Make an Enquiry - Molecular