Zachowanie precyzji jest kluczem do podejmowanie decyzji diagnostycznych

Home - Płynna kontrola lipidowa

Zachowanie precyzji jest kluczem do podejmowanie decyzji diagnostycznych

Randox Laboratories oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie testów lipidowych i kardiologicznych. Wysokiej wydajności odczynniki do wykrywania standardowych czynników ryzyka i odczynniki wskazujące biomarkery, powiązane z podwyższonym ryzykiem w połączeniu z ofertą kontroli jakości obejmującą szeroki zakres markerów kardiologicznych oraz lipidów na istotnym klinicznie poziomie, co tworzy zróżnicowany produkt, który spełnia wymagania każdego laboratorium.

Odczynniki firmy Randox do testów kardiologicznych i lipidowych

W obliczu potrzeby prowadzenia bardziej rozbudowanej analizy profilu lipidowego, w celu dokładniejszej oceny ryzyka zapadalności na choroby układu krążenia, zarówno w przypadku najczęściej ocenianych jak i mniej popularnych czynników ryzyka, pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające identyfikację oraz redukcję ryzyka. Firma Randox oferuje złożony produkt, którego profil kardiologiczny obejmuje zarówno wysokoprzepustowe odczynniki służące detekcji najczęściej testowanych czynników ryzyka jak i odczynniki do badania biomarkerów związanych z oceną późniejszej zapadalności na chorobę.

Kontrola jakości Acusera do lipidów

Kontrola jakości Acusera do lipidów jest wytwarzana w 100% z ludzkiej surowicy w celu zapewnienia, najbardziej zbliżonego materiału do próbek pacjentów. Jak wszystkie nasze kontrole lipidowe są liofilizowane, nie zawierają one żadnych stabilizatorów ani konserwantów, które mogą mieć wpływ na ogólną wydajność kontroli. Kontrole Lipidowe, wieloparameterowe, odpowiednio skonsolidowane mają czteroletni okres trwałości materiału od daty produkcji co gwarantuje optymalizację kosztów w laboratorium.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu testów kontroli lipidowych  zapraszamy na stronę www.randox.com/lipid-quality-controls/ lub prosimy o kontakt pod adresem acusera@randox.com

Płynna kontrola lipidowa Acusera

Złożona kontrola zaprojektowana do stosowania w rutynowym monitorowaniu dokładności i precyzji. Wartości mianowane i zakresy przypisane są do poszczególnych analizatorów (biochemicznych, immunologicznych i POCT) dla 8 markerów kardiologicznych.

Wygodna forma płynna kontroli, gotowa do użycia od razu skraca czas przygotowywania a stabilność próbki 30 dni po otwarciu dla wszystkich parametrów minimalizuje ilość odpadów oraz redukuje koszty. Dostępne są 3 poziomy kontroli pokrywające cały zakres badań, co pozwala ma wiarygodną ocenę wydajności oraz podejmowanie właściwych decyzji.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu testów kontroli lipidowych zapraszamy na stronę http://www.randox.com/liquid-cardiac-quality-control/ lub prosimy o kontakt pod adresem acusera@randox.com