Laboratory Quality Control – Acusera

Home - Randox Acusera

Laboratory Quality Control – Acusera

Acusera true third party quality controls offer complete test menu consolidation for laboratory Internal Quality Control.

Providing accurate and reliable sample material and delivering results you can trust.

 

QC - Vial (Orange)

Key Benefits of Acusera

Laboratory Quality Control Acusera Commutability

Commutability

A commutable sample matrix increases confidence that performance mimics that of patient samples.

null

Flexibility

With an extensive range of assayed/unassayed, liquid/lyophilised and single/multi-analyte controls, the Acusera portfolio has a solution to suit all laboratory preferences.

null

Traceability

The values assigned to both our calibrators and control materials are traceable to a recognised reference material or reference measurement procedure meeting ISO 17511 and ISO 18153 requirements.

null

Accurate Target Values

Our process utilises thousands of independent labs globally, ensuring availability of highly accurate, robust target values for a wide range of instruments and methods, ultimately eliminating the need to spend time and money assigning in-house.

third party controls

True Third Party Controls

Manufactured independently, the Acusera range delivers unbiased performance assessment with any instrument or method, helping to meet ISO 15189:2022 requirements whilst eliminating the need for multiple instrument dedicated controls.

null

Consolidation

Specialising in consolidation, the Acusera range of multi-analyte controls is designed to reduce the number of individual controls required to cover your test menu, ultimately reducing costs, preparation time and storage space.

null

Consistency

Our superior manufacturing processes ensure stability claims and analyte levels won’t differ significantly from lot-to-lot. You can therefore be sure of receiving the same standard of product time and time again.

null

Shelf Life Longevity

With a shelf life of up to four years for lyophilised controls and two years for liquid controls, you can benefit from continuity of lot supply whilst reducing the frequency of new lot validation studies, thus saving time and money.

null

Clinically Relevant Levels

The presence of analytes at key decision levels not only helps to ensure accurate instrument performance but maximises laboratory efficiency by eliminating the need for additional low/high level controls at extra expense.

Acusera Internal Quality Control Range

With over 390 parameters, choice and flexibility is guaranteed.

Browse the controls below

 

QC - Vial (Orange)

What Are The Benefits of Third Party Controls?

Benefits of Acusera Laboratory Quality for Internal Quality Control
QC - Vial (Orange)

Customer Testimonials

Continue Reading

Controls Brochure

Importance of Third Party

Acusera 24•7 Online

Contact Us

Acusera Verify


Laboratory Quality Control – Acusera

Acusera true third party quality controls offer complete test menu consolidation for laboratory Internal Quality Control.

Providing accurate and reliable sample material and delivering results you can trust.

 

QC - Vial (Orange)

Key Benefits of Acusera

Laboratory Quality Control Acusera Commutability

Commutability

A commutable sample matrix increases confidence that performance mimics that of patient samples.

null

Flexibility

With an extensive range of assayed/unassayed, liquid/lyophilised and single/multi-analyte controls, the Acusera portfolio has a solution to suit all laboratory preferences.

null

Traceability

The values assigned to both our calibrators and control materials are traceable to a recognised reference material or reference measurement procedure meeting ISO 17511 and ISO 18153 requirements.

null

Accurate Target Values

Our process utilises thousands of independent labs globally, ensuring availability of highly accurate, robust target values for a wide range of instruments and methods, ultimately eliminating the need to spend time and money assigning in-house.

third party controls

True Third Party Controls

Manufactured independently, the Acusera range delivers unbiased performance assessment with any instrument or method, helping to meet ISO 15189:2012 requirements whilst eliminating the need for multiple instrument dedicated controls.

null

Consolidation

Specialising in consolidation, the Acusera range of multi-analyte controls is designed to reduce the number of individual controls required to cover your test menu, ultimately reducing costs, preparation time and storage space.

null

Consistency

Our superior manufacturing processes ensure stability claims and analyte levels won’t differ significantly from lot-to-lot. You can therefore be sure of receiving the same standard of product time and time again.

null

Shelf Life Longevity

With a shelf life of up to four years for lyophilised controls and two years for liquid controls, you can benefit from continuity of lot supply whilst reducing the frequency of new lot validation studies, thus saving time and money.

null

Clinically Relevant Levels

The presence of analytes at key decision levels not only helps to ensure accurate instrument performance but maximises laboratory efficiency by eliminating the need for additional low/high level controls at extra expense.

Acusera Internal Quality Control Range

With over 390 parameters, choice and flexibility is guaranteed.

Browse the controls below

 

QC - Vial (Orange)

What Are The Benefits of Third Party Controls?

Benefits of Acusera Laboratory Quality for Internal Quality Control
QC - Vial (Orange)

Customer Testimonials

Continue Reading

Controls Brochure

Importance of Third Party

Acusera 24•7 Online

Contact Us

Acusera Verify


Zachowanie precyzji jest kluczem do podejmowanie decyzji diagnostycznych

Randox Laboratories oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie testów lipidowych i kardiologicznych. Wysokiej wydajności odczynniki do wykrywania standardowych czynników ryzyka i odczynniki wskazujące biomarkery, powiązane z podwyższonym ryzykiem w połączeniu z ofertą kontroli jakości obejmującą szeroki zakres markerów kardiologicznych oraz lipidów na istotnym klinicznie poziomie, co tworzy zróżnicowany produkt, który spełnia wymagania każdego laboratorium.

Odczynniki firmy Randox do testów kardiologicznych i lipidowych

W obliczu potrzeby prowadzenia bardziej rozbudowanej analizy profilu lipidowego, w celu dokładniejszej oceny ryzyka zapadalności na choroby układu krążenia, zarówno w przypadku najczęściej ocenianych jak i mniej popularnych czynników ryzyka, pojawiło się zapotrzebowanie na narzędzia umożliwiające identyfikację oraz redukcję ryzyka. Firma Randox oferuje złożony produkt, którego profil kardiologiczny obejmuje zarówno wysokoprzepustowe odczynniki służące detekcji najczęściej testowanych czynników ryzyka jak i odczynniki do badania biomarkerów związanych z oceną późniejszej zapadalności na chorobę.

Kontrola jakości Acusera do lipidów

Kontrola jakości Acusera do lipidów jest wytwarzana w 100% z ludzkiej surowicy w celu zapewnienia, najbardziej zbliżonego materiału do próbek pacjentów. Jak wszystkie nasze kontrole lipidowe są liofilizowane, nie zawierają one żadnych stabilizatorów ani konserwantów, które mogą mieć wpływ na ogólną wydajność kontroli. Kontrole Lipidowe, wieloparameterowe, odpowiednio skonsolidowane mają czteroletni okres trwałości materiału od daty produkcji co gwarantuje optymalizację kosztów w laboratorium.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu testów kontroli lipidowych  zapraszamy na stronę www.randox.com/lipid-quality-controls/ lub prosimy o kontakt pod adresem acusera@randox.com

Płynna kontrola lipidowa Acusera

Złożona kontrola zaprojektowana do stosowania w rutynowym monitorowaniu dokładności i precyzji. Wartości mianowane i zakresy przypisane są do poszczególnych analizatorów (biochemicznych, immunologicznych i POCT) dla 8 markerów kardiologicznych.

Wygodna forma płynna kontroli, gotowa do użycia od razu skraca czas przygotowywania a stabilność próbki 30 dni po otwarciu dla wszystkich parametrów minimalizuje ilość odpadów oraz redukuje koszty. Dostępne są 3 poziomy kontroli pokrywające cały zakres badań, co pozwala ma wiarygodną ocenę wydajności oraz podejmowanie właściwych decyzji.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat zakresu testów kontroli lipidowych zapraszamy na stronę http://www.randox.com/liquid-cardiac-quality-control/ lub prosimy o kontakt pod adresem acusera@randox.com


Request a meeting
×
Make an Enquiry - RX series
×
Make an Enquiry - Reagents
×
Kit Insert Request - Reagents
  • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Kit Insert Request - Reagents
  • Signing up to our mailing list is quick and easy. We do not wish to send you any spam or junk email, therefore, you can expect to receive mailshots including new product launches and updates, market trends, attendance at key industry events and much more. Randox Laboratories promise never to sell your data and we will keep all your details, safe and secure. Read more in our Privacy Policy.
×
Make an Enquiry - Reagents
×
Make an Enquiry - Quality Control
×